Different Shapes of Arabic Letters

Arapçada harflerin bitişik ve ayrı yazılışlarında farklılıklar vardır. Bu sebeple harflerin başta ortada ve sondaki durumlarını da bilmemiz gerekmektedir.

Mobil cihazlarda tablonun tamamını görüntülemek için lütfen tabloyu sağa veya sola kaydırınız.

LetterPronunciationIsolatedInitialMedialFinal
Alif
ااـاـا
Ba
ﺏ‎بـ‎‎ـبـ‎ـب
Ta
تتـ‎‎ـتـ‎ـت
Tha
ﺙ‎‎ثـ‎‎‎ـثـ‎‎ـث
Jeem
ج‎‎‎جــجـ‎ـج
Hha
ح‎‎‎حـ‎ـحـ‎ـح
Kha
خخـ‎‎ـخــخ‎
Dal
ـد‎ـد
Thal
ذذـذ‎ـذ‎
Ra
ررـرـر
Za
ززـزـز
Seen
ســســس
Sheen
شــشــش
Saad
صصــصــص
Daad
ضضــضــض
Toh
ططــطــط
Thoh
ظظــظــظ
‘Ayn
ععــعـ‎ـع
‘Ghayn
غغــغـ‎ـغ
Fa
ففـ‎ـفـ‎ـف
Qaf
ققــقــق
Kaf
ككــكــك
Lam
للــلــل
Meem
ممــمــم
Noon
ﻥ‎ـنــن‎
Wow
ووـوـو‎
Ha
ه – ﻫﻫ‎‎ﻪ
Lam-Elif
Ya
ﻯ – ﻱـيــي

Six Letters Never Connect to The Left

There are six letters that never connected to the left.

ا

Alif

Dal

ذ

Thal

ر‎

Ra

ز‎

Za

و
Wow

Test Yourself

ء

Alif

خـ
Kha
ـعـ‎

‘Ayn

ـد‎

Dal

شـ‎

Sheen

ـبـ

Ba

ـمـ

Meem

ـث

Tha

ـطـ

Toh

ـج‎

Jeem

و

Wow

ـكـ

Kef

ى

Ye

ه

He

ـد‎

Dal

ـق‎

Kaf

He

ـيـ

Ye