Different Shapes of Arabic Letters

Arapçada harflerin bitişik ve ayrı yazılışlarında farklılıklar vardır. Bu sebeple harflerin başta ortada ve sondaki durumlarını da bilmemiz gerekmektedir.

Mobil cihazlarda tablonun tamamını görüntülemek için lütfen tabloyu sağa veya sola kaydırınız.

Letter Pronunciation Isolated Initial Medial Final
Alif
ا ا ـا ـا
Ba
ﺏ‎ بـ‎‎ ـبـ‎ ـب
Ta
ت تـ‎‎ ـتـ‎ ـت
Tha
ﺙ‎‎ ثـ‎‎‎ ـثـ‎‎ ـث
Jeem
ج‎ ‎‎جـ ـجـ‎ ـج
Hha
ح‎ ‎‎حـ‎ ـحـ‎ ـح
Kha
خ خـ‎‎ ـخـ ـخ‎
Dal
ـد‎ ـد
Thal
ذ ذ ـذ‎ ـذ‎
Ra
ر ر ـر ـر
Za
ز ز ـز ـز
Seen
سـ ـسـ ـس
Sheen
شـ ـشـ ـش
Saad
ص صـ ـصـ ـص
Daad
ض ضـ ـضـ ـض
Toh
ط طـ ـطـ ـط
Thoh
ظ ظـ ـظـ ـظ
‘Ayn
ع عـ ـعـ‎ ـع
‘Ghayn
غ غـ ـغـ‎ ـغ
Fa
ف فـ‎ ـفـ‎ ـف
Qaf
ق قـ ـقـ ـق
Kaf
ك كـ ـكـ ـك
Lam
ل لـ ـلـ ـل
Meem
م مـ ـمـ ـم
Noon
ﻥ‎ ـنـ ـن‎
Wow
و و ـو ـو‎
Ha
ه – ﻫ ﻫ‎ ‎ﻪ
Lam-Elif
Ya
ﻯ – ﻱ ـيـ ـي

Six Letters Never Connect to The Left

There are six letters that never connected to the left.

ا

Alif

Dal

ذ

Thal

ر‎

Ra

ز‎

Za

و
Wow

Test Yourself

ء

Alif

خـ
Kha
ـعـ‎

‘Ayn

ـد‎

Dal

شـ‎

Sheen

ـبـ

Ba

ـمـ

Meem

ـث

Tha

ـطـ

Toh

ـج‎

Jeem

و

Wow

ـكـ

Kef

ى

Ye

ه

He

ـد‎

Dal

ـق‎

Kaf

He

ـيـ

Ye